Helen

De Helen-groep gaat ook eerst in eigen leven en omgeving de essentie van het nieuwe paradigma leren ervaren, en binnen deze groep de bevindingen delen. De rol van de emoties zal sterk aan het licht komen: deels als brug naar werkelijke geneeskunde en Helen, omdat de kracht van de emoties al zeer veel ziekten en kwalen zou kunnen verklaren en daardoor ook beter voorkomen. Emoties zijn de taal van de ziel, en geven dus veel informatie over onze essentie, onze ziel: want we maken ons alleen druk over iets dat ons raakt, iets dat we echt belangrijk vinden. Het nieuwe paradigma geeft een verrassend uitzicht op een heel nieuwe manier van omgaan met emoties: ze gaan over onszelf. Het is verbluffend dat we er nooit op die manier positief mee hebben leren omgaan.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn op de 4e donderdag van de maand van 10-12 uur.
Echter i.v.m. koningsdag en Hemelvaart is het een week later.

H1: 2 maart; H2: 30 maart; H3: 4 mei; H4: 1 juni;  H5: 29 juni.

Deelnemers
Iedere hulpverlener kan hier veel aan hebben: er komt een nieuwe tijd aan met een heel ander Denken!

Inhoud
Geneeskunde is een eufemisme: dokters genezen niet. Dat doet de eigen levenskracht, in haar verbonden zijn met de Bron. We hebben dit jaar enkele nieuwe mechanismen verkend, die een veel betere verklaring vormen voor het ontstaan van ziekten en grote mogelijkheden bieden voor preventie, de gouden methode van helen. We zullen het vanuit het nieuwe paradigma hebben over concrete zaken als (psychische e.a.) diagnoses, harmonische therapieën, evt. chakra’s en energetisch helen. En ook over het mogelijk stoppen van de afbuigende levenslijn van steeds meer lichamelijke en geestelijke schade door opstapeling van negatief ervaren emoties met ziekten als gevolg. De nieuwe spiritualiteit biedt boeiende mogelijkheden!

Binnen deze groep zullen er zijn die ook tezijnertijd naar buiten (de VLOW) willen en kunnen treden. Laten we de wereld verbeteren maar eerst onszelf! Dat is de krachtigste, wellicht enige manier. Onszelf vinden in Wie we werkelijk zijn.

Vanuit het nieuwe paradigma lijkt er een geheel nieuwe diagnostische indeling te maken in lichamelijke en de psychische klachten, maar vooral voor de preventie ervan komt deze benadering nog meer in zicht.