Persoonlijke vorming

De P-groepen zijn bezig de nieuwe manier van denken en leven diepgaander te doorgronden en te beleven. Dat gebeurt m.b.v. door de groep gekozen onderwerpen, waarbij ook de communicatie en de ervaringen tijdens de bijeenkomsten een uiting en weergave moeten worden van de groei naar het besef wie we werkelijk zijn. I.v.m. de groepsgrootte zijn er 2 groepen gevormd, één op maandagmorgen en één op donderdagmorgen.

Bijeenkomsten

op de eerste maandag van de maand van 10-12 uur
P1: 6 februari;  P2: 6 maart;  P3: 3 april;  P4: 1 mei;  P5: 5 juni = 2e pinksterdag; wordt 12 juni

op de derde donderdag van de maand van 10-12 uur
P1: 23 februari; P2: 23 maart; P3: 20 april P4:  18 mei;  P5: 22 juni.

Inhoud

Ons eigen  proces van groei staat centraal in deze groepen. Dit gebeurt deels door nieuwe kennis toe te passen, maar vooral door samen de emoties recht te doen als taal van de ziel. Bewust worden, ervaren geïndividueerd Bewustzijn te zijn; het ego waarnemen en zijn acties en rol leren zien en daar grip op krijgen; de kracht van de negatief ervaren emoties bewust worden en hun grote rol zien in gedrag, ziekte en veroudering. De evolutie van de mensheid en in ons eigen leven kennen en haar rol in de ontwikkeling in de mechanismen van het ego; maar ook om liefdevol te leren kijken naar elkaar i.p.v. met oude veroordelingen. Thema’s als schuld, schaamte, grootsheid, ambitie, kracht, kwetsbaarheid, grenzen. Etc etc. We kiezen per keer als groep samen het onderwerp van de volgende keer.

Deelnemers

De P-groepen zijn met name bedoeld voor degenen die hun eigen groeiproces willen stimuleren en ervaringen en kennis willen uitwisselen met anderen die in hetzelfde proces zitten.