Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk – Jan Ellenbroek

boek

In de officiële geneeskunde worden vrijwel geen oorzaken van klachten en ziekten gevonden. Ziekten zijn er, en men heeft voor vele kwalen een geneesmiddel of -methode. Zoeken naar oorzaken met de huidige manier van denken levert weinig op. De Nieuwe Spiritualiteit opent echter een nieuwe zienswijze: vanuit het besef, dat gevoelens zijn de taal van de zielzijn. Omdat huisartsen veel met gevoelens en emoties te maken hebben, biedt de integratie van deze spiritualiteit in de (huisartsen)geneeskunde een nieuwe manier van begrijpen en helen : (negatieve) gevoelens zijn zo krachtig, dat zij, zeker bij lange duur ervan, onvermijdelijk effect op ons lichamelijk en psychisch functioneren hebben.

 

Jan EllenbroekJan Ellenbroek leerde door ervaringen in zijn huisartsenpraktijk om recht te doen aan gevoelens en emoties en deze te zien als taal van de ziel, in plaats van als pathologie. Zijn interesse in spiritualiteit, en vooral de boeken van Neil Donald Walsch boden hem de broodnodige kennis, inspiratie en ondersteuning om deze in huisartsenland zeer ongewone weg te volgen. De positieve reacties van de patiënten, de indruk van een zeer werkzame aanpak, de persoonlijke groei, en geleidelijke vorming van een groep die graag mee wil verkennen deden hem besluiten om de huisartsenpraktijk na meer dan vijfendertig jaar te beëindigen en deze ervaringen en kennis vast te leggen in dit boek.

Dit sterk vernieuwende boek kan veel bijdragen aan de impasse in de geneeskunde en op psychologisch en maatschappelijk gebied. Het inzicht groeit dat we er niet komen met gedragsverandering, maar met veranderen van onze overtuigingen.

 

Jan Ellenbroek is gepensioneerd huisarts en heeft zich de laatste vijftien jaar van zijn praktijk intensief bezig gehouden met de integratie van de Nieuwe Spiritualiteit in de eerstelijns geneeskunde.

U kunt het boek bestellen via info@vlow.nu

ISBN 978 90 77478 44 8